Tagastus

Tagastusõigus

    
    •    Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud tarbija poolt toote mittesihipärase kasutamise, tarbija süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätame endale õiguse tasaarveldada toote väärtus.
    •    Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse  e-poe aadressil info@korpused.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
    •    Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud, kuni 10 euro ulatuses vastavalt VÕS paragrahv 194 lg 4, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele (eksklikult saadetud vale toode, värv, defektiga toode).
    •    Korpused.ee kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale toote tagastuse teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

 

69Racing Ameerika autode varuosad
69Racing mrdeained, lid, akud, rehvid
Pakume laias valikus Jaapani autode kasutatud mootoreid, kigukaste ja varuosi.